Силденафил c3

При нарушении функции почек: при наличии При передозировке побочные эффекты проявляются более явно. Таблетки по 50 мг принимают за один час до планируемого полового акта. Отзывы о Силденафиле свидетельствуют, о том, что применение препарата характеризуется высокой надежностью. Отмечается, что преходящие побочные реакции возникают при приеме дозы 100 мг.

Доза 200 мг не является более эффективной, однако частота возникновения реакций выше. С учетом эффективности доза увеличивается (100 мг на прием) или снижается (25 мг). У большинства пациентов, принимавших препарат, были незначительно выражены: .

У рекомендованому діапазоні доз (від 25 до 100 мг) показники AUC та С) становить 105 літрів, що свідчить про розподіл препарату у тканинах організму.

Вплив силденафілу на ФДЕ5 потужніший, ніж на інші відомі фосфодіестерази, зокрема у 10 разів потужніший, ніж вплив на ФДЕ6, що бере участь у процесах фотоперетворення у сітківці. Середня абсолютна біодоступність після перорального застосування становить 41 % (з діапазоном значень від 25 до 63 %).

розділ «Особливості застосування»); у будь-якому випадку максимальна доза силденафілу за жодних обставин не повинна перевищувати 25 мг протягом 48 годин. Залежно від ефективності та переносимості препарату дозу можна збільшити до 100 мг або знизити до 25 мг. Частота застосування максимальної рекомендованої дози препарату становить 1 раз на добу.

Не виявлено впливу силденафілу на фармакокінетику саквінавіру (див. При застосуванні силденафілу (100 мг разово) та еритроміцину, помірного інгібітора CYP3A4, у рівноважному стані (500 мг двічі на добу протягом 5 днів) спостерігалося підвищення системної експозиції силденафілу на 182 % (АUC). Силденафіл (50 мг) не призводив до подовження часу кровотечі, спричиненої застосуванням ацетилсаліцилової кислоти (150 мг). Визначити, пов’язані ці явища прямо із застосуванням інгібіторів ФДЕ5 чи з іншими факторами, неможливо. Досліджень впливу препарату на здатність керувати транспортними засобами та працювати з іншими механізмами не проводилося. При застосуванні препарату під час прийому їжі дія препарату може наставати пізніше, ніж при його застосуванні натще.

Однак через високу індивідуальну варіабельність ці відмінності не були статистично значущими.

Фармакокінетика силденафілу не змінювалася при його одночасному застосуванні із лікарськими засобами, що належать до групи інгібіторів CYP2C9 (толбутамід, варфарин, фенітоїн), групи інгібіторів CYP2D6 (таких як селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну, трициклічні антидепресанти), групи тіазидних та тіазидоподібних діуретиків, петльових та калійзберігаючих діуретиків, інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту, антагоністів кальцію, антагоністів β-адренорецепторів або індукторів метаболізму CYP (таких як рифампіцин, барбітурати). Одночасне застосування з іншими інгібіторами ФДЕ5 або іншими препаратами для лікування еректильної дисфункції. З боку системи крові та лімфатичної системи: анемія, лейкопенія.

обморок, нарушение сна, звон в ушах, светобоязнь, гипотензия, тахикардия, приступы стенокардии, усиление кашля, увеличение количества мокроты, сухость во рту, жажда, ректальное кровотечение, частое мочеиспускание, отек половых органов, миалгия, артрит.

В исследованиях эти реакции отмечались при приеме силденафила 100 мг.

Действие этого лекарственного средства начинается через 1 час и длится 3-4 часа.

Всасывание: быстро всасывается, биодоступность составляет 41 %.